Awards

Asian Film Awards

Asian Film Award [Nominee] (2021)

Best Visual Effects

Ci sha xiao shuo jia (2021)

Hong Kong Film Awards

Hong Kong Film Award [Nominee] (2020)

Best Visual Effects

Zheng tu (2020)