Biography

Tiejian Liang is an actor, known for She gu qi bing (1989).