Mainichi Film Concours (1949)

Mainichi Film Concours [Winner]

Best Actress

Kinuyo Tanaka
For Yoru no onnatachi

Mainichi Film Concours [Winner]

Best Art Direction

Tatsuo Hamada
For Waga shogai no kagayakeru hi