• Australia
    25 February 1972
  • Australia
    9 August 1972
  • Australia
    14 November 1972