• Sekai no Yakusoku
    Written by Yumi Kimura
    Performed by Chieko Baisho