• Bioscop-Atelier, Neubabelsberg, Potsdam, Brandenburg, Germany (studio)

  • Stralsund, Mecklenburg-Western Pomerania, Germany