Filming Locations (1)

  • Hangzhou, Zhejiang, China