• Neustadt/Harz, Thuringia, Germany

  • Nordhausen, Thuringia, Germany

  • Stolberg/Harz, Saxony-Anhalt, Germany