Golden Ciak Awards (2009)

Golden Ciak [Winner]

Beautiful & Invisible (Bello & Invisibile)

Nico Cirasola

Golden Globes, Italy (2010)

Special Jury Award [Winner]


Nico Cirasola