Gawad Urian Awards (2011)

Gawad Urian Award [Winner]

Best Production Design (Pinakamahusay na Disenyong Pamproduksiyon)

Rodell Cruz

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Picture (Pinakamahusay na Pelikula)

Anarchist's Convention Films

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Direction (Pinakamahusay na Direksyon)

John Sayles

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Actor (Pinakamahusay na Pangunahing Aktor)

Joel Torre

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Supporting Actor (Pinakamahusay na Pangalawang Aktor)

Garret Dillahunt

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Supporting Actor (Pinakamahusay na Pangalawang Aktor)

Yul Vazquez

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Supporting Actress (Pinakamahusay na Pangalawang Aktres)

Rio Locsin

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Cinematography (Pinakamahusay na Sinematograpiya)

Lee Meily

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Music (Pinakamahusay na Musika)

Mason Daring

Gawad Urian Award [Nominee]

Best Sound (Pinakamahusay na Tunog)

Elroy Montano