Soundtracks (2)

  • Koi Kaze
    by ef
    Opening Theme
  • Futari Dakara
    by Masumi Ito
    Ending Theme