APKIT Awards (2015)

APKiT [Winner]

Best Comedy Series

Anton Shchukin
Anton Zaytsev
Artyom Loginov
Aleksandr Dulerayn
Sergey Sentsov
Fyodor Stukov
Dmitry Gubarev

APKiT [Winner]

Best Screenplay

Konstantin Mayer
Alexander Vyalykh
Ksenya Voronia
Mikhail Chistov
Aleksey Lyapichev
Aleksei Ivanov
Aleksandr Belov

APKiT [Nominee]

Best Actor in a TV Movie/Series

Dmitriy Nagiev

APKiT [Nominee]

Best Supporting Actor in a TV Movie/Series

Vladimir Sychyov

Russian National Movie Awards (2015)

Georges Award [Winner]

Best Russian TV Comedy of the Year

Georges Award [Winner]

Best Russian Villain of the Year

Ekaterina Melnik

Georges Award [Nominee]

Best Russian Hero of the Year

Dmitriy Nagiev

TEFI (2016)

TEFI [Nominee]

Best Actor of TV Movie/Series

Dmitriy Nagiev
Telekanal TNT

TEFI [Nominee]

Best Sitcom

Aleksandr Dulerayn
Telekanal TNT

TEFI (2015)

TEFI [Winner]

Best Sitcom

Telekanal TNT
A+Production

TEFI [Nominee]

Best Actor of TV Movie/Series

Dmitriy Nagiev
A+Production
Telekanal TNT

TEFI (2014)

TEFI [Nominee]

Best Sitcom

A+Production
Telekanal TNT

TEFI [Nominee]

Best Sitcom

Aleksandr Dulerayn
Telekanal TNT