• Get Up / Koi o Shinjite
    by Toshiya Igarashi
    Opening Theme
  • Chikyuu no Ko
    by Ushio Hashimoto
    Ending Theme