• Hengdian World Studios, Dongyang, Jinhua, Zhejiang Province, China