• Centre Cultural de la Caixa d'Estalvis, Terrassa, Cataluña, Barcelona, Spain