Biography

Ngongo is known for Operaysyon Indian (1963), Ang Hiwaga ni Mariang Isda (1962) and Pitong Tatay (1963).