Cover athlete is Giannis Antetokounmpo of the Milwaukee Bucks.